KramforsBokhandel 230px

Kramfors Bokhandel finns sedan 1994 i sin nuvarande form i Sollefteå. Förutom att man är en traditionell bok- och pappershandel, satsar man också på kundaktiviteter som författar- och tematräffar. Via ett dotterbolag öppnar man nu, under namnet Kramfors Bokhandel, motsvarande verksamhet i Gallerian Christoffer. Företaget ingår i Ugglan-kedjan med 55 unika butiker i samarbete.